Preberi tudi

foto:wafra, SLO

Z minuto molka za pokojne Tatjano Feinig, bivšo predsednico SPD "Kočna", slovensko občinsko odbornico in odbornico ZKP, Walterja Mischkulniga, umetnika, ki je izdelal spominsko skulpturo za žrtve nacističnega terorja v tem kraju, in za Jožeta Partla, nedavno preminulega bivšega predsednika slovenskih pregnancev, se je začela letošnja spominska sveča­nost Zveze koroških partizanov na sveškem pokopališču za tu pokopane partizane, borce proti nacionalnemu socializmu.

Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, je naglasil, da je antinacistična in antifašistična javnost ponovno soočena z izzivi vse močnej­šega pojava desnega ekstre­mizma in se mora v svojem delovanju proti tem tenden­cam znajti. Sem spada tudi čezmejno povezovanje demo­kratičnih sil v alpsko-jadranskem prostoru in preko njega. Kajti skrajno desničarske sile so v Evropi ponekod že na ob­lasti ali pa so na tem, da pridejo na njene vzvode. Tudi v Av­striji.

Mohar je spomnil na ge­slo OF, da gre pri skupnih pri­zadevanj proti skrajni desnici za splošni napredek in za skupno dobrobit. Sicer pa je spomnil tudi na besede bivšega predsednika ZKP Janez Wutteja-Luca ob odkritju spomenika na sveškem pokopališču: "Zgodovinska resnica je, da so se koroški Slovenci množično vključevali v odporniško gibanje ali ga podpirali. Zato oh­ranjajmo spomin vsem domo­ljubom, ki so kot partizani žrtvovali svoja mlada življenja za osvoboditev izpod nacistič­nega jarma, vsem tistim, ki so izgubili svoja življenja v zapo­rih in taboriščih, kamor jih je pahnil nečloveški režim, ker so podpirali pravični boj za obstoj slovenskega naroda na Koro­škem, pa tudi vsem neštetim žrtvam, ki so padle v boju proti nacifašizmu pri nas v Avstriji in širom po Evropi".

Slavnostni govornik Božo Ja­než, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kranj, je uvodoma recitiral pe­sem "Slovenec sem!". To, da je glasba srca, ki odmeva na vse strani. Slovenski narod ima svoj zgodovinski, življenjski in kulturni prostor s kulturno in duhovno dediščino. Narodno zavest, jezik in domoljubje je treba utrjevati in negovati. Kratko in jedrnato je orisal na­rodovo zgodovino od avstro-ogrske monarhije do današnjih dni s posebnim poudarkom na usodi koroških Slovencev. Spominska svečanost se je zaključila s polaganjem vencev pred spomenikom za padle partizane. Slovesnost je z ubra­nim petjem olepšal Moški zbor SPD "Bilka" iz Bilčovsa pod vodstvom mag. Kristijana Lausseggerja. Franc Wakounig, Novice

 Preberi: Celoten govor Andreja Moharja v formatu .pdf

Priporočamo