Preberi tudi

IZVRŠNI ODBOR:

Predsednik:
Milan Wutte

Podpredsednika:
Danilo Prušnik
Marija Koletnik

Tajnika:
Andrej Mohar
Nikolaj Orasche, nam.

Zapisničarka:
Tatjana Feinig

Blagajnika:
Eda Velik
Peter Krawagna, nam.


DODATNI ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA S POSEBNO FUNKCIJO:
 
Mirko Messner, Valentin Sima, Helena Verdel, Franc Wakounig, Mirjam Zwitter-Šlemic


RAZŠIRJENI ODBOR:
 
Daniel Wutti, Tomi Ošina, Stanko Hanin, Horst Gottfried Koletnik, Anita Koletnik, Krista Koletnik, Franc Kuežnik, Franc Picej, Zorka Pasterk, Gusti Malle ml., Karl Vouk, do 3 zastopniki/ce slovenskih študentov v Celovcu, na Dunaju in v Gradcu.


ČASTNI ČLANI S POSEBNO FUNKCIJO:
Mirko Kölich, Valentin Cidej, Heinzi Urbantschitsch, Romana Verdel.


PREGLEDOVALCI RAČUNOV:
Martin Urbajs, Bertl Wutte, Franc Polzer.

 

Priporočamo