Preberi tudi

Nedelja, 16. 4,, 11.00
Spominska svečanost ob obletnici smrti narodnega heroja Franca Pasterka-Lenarta in v spomin na žrtve, ki so pokopane v Železni Kapli

Nedelja, 7.7., 11.00
Proslava ob spomeniku vsem padlim partizanom v Avstriji (Centralno pokopališče na Dunaju)

Sobota/nedelja, 13./14. 5.
Obisk spominske proslave v Gusnu in Mauthausnu

Nedelja, 25. 6., 14.00
Tovariško srečanje pri Peršmanu - spomnili se bomo Peršmanovih in Hojnikovih žrtev

Avgust - oktober:
Seminarji (za študente) o uporu koroških Slovencev

Nedelja, 16.7., 12:30
Pohod na Komelj v spomin na padle borce Domnove čete in Lipeja Kolenika-Stanka

Nedelja, 6. 8. , 9:00
Pohod na Obir

Nedelja, 10.9., 7:30
Pohod "Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta"

Sobota, 7.10., 18;:00
"Dolga noč" v Peršmanovem muzeju

Nedelja, 8. 10., 9:00
„Stonov pohod“ v Šentjanžu

Četrtek, 26.10., 10:00
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi

Ponedeljek/torek, 23./24.10.
Polaganje vencev po južni Koroški in v Sloveniji

Nedelja, 29.10., 10:00
Osrednja spominska svečanost ob dnevu mrtvih na Obirskem

Pri Peršmanu so – odvisno od povpraševanja – razna srečanja oziroma seminarji z raz-nimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Ima-mo tudi razne termine na podeželju o polpretekli zgodovini, predstavljamo knjigo o partizanskih spominskih obeležjih na južnem Koroškem … Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.

Priporočamo