Preberi tudi

Predsednik ZKP Milan Wutte je na proslavi na obirskem pokopališču v so­boto, 28. Oktobra 2023, dejal, da se je prav v kapelških grapah začel upor proti nacionalsocializmu, sovražniku, ki je imel cilj, da dokončno uniči slovenski živelj. Prvi so se uprli preprosti ljudje, ki so imeli veliko mero naravnega čuta za to, kaj jih čaka, to so bili kmetje, delavci, holcarji in pastirji. Vsi ti so bili nosilci oboroženega upora. Na te prednike naj smo ponosni. Pa vendar določeni krogi, in to ne le iz nemškonacionalnih vrst, temveč tudi med Slovenci, še vedno blatijo partizanski upor in ga pove­zujejo z negativnimi pojavi.
Wutte je pou­daril, da so se v uporu seveda dogajale napake in napačne odločitve, a treba je upoštevati vse okoliščine partizanstva, bodisi da je to bil pregon slovenskih družin, bodisi nasilne deportacije v taborišča in mnogo drugega: "Uporništvo je del naše identitete. Drugod po Evropi so ponosni na ta upor, pri nas pa ga želijo nekateri izmaličiti."


Ob zvokih avstrijske in slovenske himne, ki ju je zaigral pihalni kvintet slovenske policije, je slovenski parlamentarec Rastislav Vrečko položil venec pri partizanskem spomeniku in v govoru dejal, da je prav partizanski upor pod vodstvom OF zago­tovil preživetje slovenskega naroda na lastnih tleh in življenje v suvereni in samo­stojni republiki. Slovenci v svoji zgodovini niso nikogar ogrožali, vselej so se morali boriti za svoje pravice, za svoj obstoj: "Pri­hodnost  je mogoče graditi le na resnici in spoštovanju..."

Osrednji govornik, ministerialni svetnik Andreas Drmola iz avstrijskega notranjega ministrstva, je v svojem govoru posebej omenil po­zornost in senzibilizacijo avstrijskih ob­lasti v odnosu z marginaliziranimi skupi­nami ter njihove težave in skrbi. V ta sklop sodijo poleg soočanja z antisemitizmom in rasizmom tudi spoznavanje zgodovine na­cističnih zločinov v vzhodni Evropi, na območju današnje Slovenije in na Koro­škem, in spominske kulture in dejavnosti Zveze koroških partizanov in Društva Peršman.
Domačin Franci Sadolšek je recitiral iz poezije Karla Destovnika-Kajuha in Valentina Polanška, pel pa je MoPZ Valentin Polanšek z Obirskega. (wafra)

Preberi: Govor Milana Wutteja (v formatu .pdf)

Preberi: Govor Rastislava Vrečka (v formatu .pdf)

Preberi: Govor Andreasa Drmole (v formatu .pdf)

Priporočamo