Preberi tudi

foto:wafra

Ob lepem vremenu, sonce se je prebijalo skozi lenobno meglo, se je v ne­deljo, 8. oktobra 2023, skupina pohodni­kov odpravila na Stonov pohod, imenova­nem po partizanu Bogdanu Mohoru-Stonu, ki je od leta 1944 v Rožu, od Borovelj do Jepe, prižigal baklo upora proti nacizmu in za osvoboditev naroda.

Nad Lapšem na Šentjanških Rutah si je uredil zasilni bivak, kamor mu je domača hči Neli, danes poročena in živeča v Bo­rovljah, nosila hrano in od koder je nave­zoval stike z ljudmi. Prav tako nad Lapšem pa so partizani in domačini zgradili bunker, ki so ga 11. novembra 1944 po izdaji napadli policija in gestapo in pri tem ubili tri osebe: Lapševega gospodarja Egi­dija Hafnerja, Miho Brumnika zObirskega in Reziko Malle iz Šentjanža. Nasilneži so padle sežgali. Par dni pred tem, 30. okto­bra 1944, pa je v bližini padel tudi šentjanški partizan Janez Wester. Danes spomi­nja spomenik, ki ga je postavila Zveza koroških partizanov, na ta pokol nad Lapšem in na upor krajanov proti na­cizmu. Lapševo družino so nacistične ob­lasti nato razgnale. Pri spomeniku je po­budnik pohoda Hanzi Weiss orisal takratne dogodke, iz drugih pripovedo­vanj pa se je izluščila celostna podoba sti­ske, upornosti in nasilja takratnih dni. Druga postaja pohoda je bila Vrenjakova družina, ki je podpirala upor, a so nacisti njene člane deportirali v kaceta Dachau in Ravensbrück-Uckermark.
Pred leti sta Hanzi Weiss in prof. Štefan Pinter posnela dva filma o Stonu, ki so si ju pohodniki ogledali v gostišču Centris. Bogdan Mohor-Ston je preživel tudi poboj pod Arihovo pečjo vigredi leta 1945 in da­nes živi v Kranju.

Priporočamo