Preberi tudi

Rodila se je v rudarski družini v Zagorju ob Savi in se pri 16 letih pridružila partizanskemu gibanju. Delala je kot šifrantka v operativnem štabu Šlandrove in Zidanškove brigade in kot partizanska učiteljica, ki je učila otroke na Češnjicah v Tuhinjski dolini. Po smrti komandanta Franca Severja - Frante leta 2021 je ostala poslednja preživela udeleženka hudih bojev na Menini planini. Po vojni je delovala v uredništvu sarajevskega dnevnika Oslobođenje in bila v devetdesetih letih tam še enkrat priča vojnim grozotam. Valerija Skrinjar Tvrz - Valči poleg častitljivih spominov na veličino NOB za seboj zapušča tudi izjemen ustvarjalni opus: 10 radijskih iger, tri pesniške zbirke, 12 zbirk kratke proze, 12 povesti in romanov, 10 prevodov slovenskih avtorjev, med njimi dela Toneta Svetine.

Nekrolog podpredsednice ZKP Mojce Koletnik
V zadnjih letih sem navezala veliko stikov z borčevskimi organizacijami v Sloveniji in tudi v republikah nekdanje Jugoslavije. Tako mi je leta 2014 na potovanju v Sutjesko-Tjentiśte Franc Jankovič iz Ljubljane predstavil organizatorja Igmanskega marša Ibrahima Durmo, ki me je povabil na njihov pohod oziroma marš. Člani ekipe pohoda na Komelj so bili nad vabilom navdušeni in 2016 smo se z busom peljali z Ljubljančani skupno na za nas prvi Igmanski marś. Naslednji dan na ogledu mesta Sarajevo nas je vodila Valerija in takrat sem jo spoznala.
Naslednje srečanje je bilo na Menini planini. Tam sem mnogo slišala o njej, komandantu Francu Severju-Franti (ki je bil avgusta 1942 v Krajnčevem bataljonu, prva bitka na Robežah) v bitki na Menini planini. Spoznala sem nju bližje in povabila sem na Komelj.
Bila sem počaščena, ko so 2017 prišli na Komelj, partizanka Valerija Skrinjar-Tvrz in partizani Danilo Škorja, Izidor Čebron, Franc Sever-Franta, Dušan Lužovec in Ivo Grobelnik, medtem že vsi rajni. 2018 - na 70.obletnici ZKP - je Valerija praznovala svoj 90.rojstni dan. Na povabilo ZKP so prišli tudi predstavniki borčevskih organizacij iz Sarajeva in Tešnja, ki so seveda dobro poznali Valčijio.
2020 sem jo povabila v Ledince na dan žena. Isti dan zvečer je bila v Ljudskem domu predstavitev filma "Preboj". Ob tem je tudi sproščeno, a sila nazorno pripovedovala iz svojega življenja, predvsem pa o partizanstvu. Seveda pa nam je že tedaj zapustila tudi jasen poziv: „Borite se proti začetkom! Današnja skrajna desnca je jasen izziv za vse antifašisti po vsej Evropi!“
2020 po Pohodu na Komelj so ostali pri nas: Valči in Jankoviča. Naslednji dan sem jo presenetila in peljali smo se v Eibiswald-Ivnik, kamor je kot 16 letna partizanka po 8.maju 1945 bila odposlana za dva meseca s svojo brigado. V Ivniku je obujala spomine in nam pripovedovala o povojnem času.

Priporočamo