Preberi tudi

Avgust - oktober:
Seminarji (za študente) o uporu koroških Slovencev

Nedelja, 10.9., 7:30
Pohod "Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta"

Sobota, 7.10., 18;:00
"Dolga noč" v Peršmanovem muzeju

Nedelja, 8. 10., 9:00
„Stonov pohod“ v Šentjanžu

Četrtek, 26.10., 10:00
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi

Ponedeljek/torek, 23./24.10.
Polaganje vencev po južni Koroški in v Sloveniji

Sobota, 28.10., 14:00
Osrednja spominska svečanost ob dnevu mrtvih na Obirskem

Pri Peršmanu so – odvisno od povpraševanja – razna srečanja oziroma seminarji z raz-nimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Ima-mo tudi razne termine na podeželju o polpretekli zgodovini, predstavljamo knjigo o partizanskih spominskih obeležjih na južnem Koroškem … Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.

Priporočamo