Preberi tudi

Sobota, 11.11., 14:30
"Vrnimo jim imena"
- Odkritje spominske plošče
Bistrica v Rožu, pri Križah

Pri Peršmanu so – odvisno od povpraševanja – razna srečanja oziroma seminarji z raz-nimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Ima-mo tudi razne termine na podeželju o polpretekli zgodovini, predstavljamo knjigo o partizanskih spominskih obeležjih na južnem Koroškem … Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.

Priporočamo