Preberi tudi


Potem, ko je že župan Bernard Sadovnik (EL) kot potomec Peršmanove rodbine in predsednik SKS posredoval državnemu tožilstvu poziv za preverjanje dejstev in nadaljnji pregon po Zakonu o prepovedi, je zdaj tudi Zveza koroških partizanov (ZKP) pozvala državno tožilstvo, da preveri izjavo deželne veje stranke BZÖ, Bündnis für Kärnten (BFK).

Deželna veja BZÖ, Zavezništvo za Koroško, v tiskovni izjavi pod naslovom "Kaiser fälscht die Geschichte" trdi, da pokola pri Peršmanu 25. aprila 1945 danes po krivem dolžijo 13. SS-policijski regiment. Po drugi strani pa Zavezništvo "ne odreka partizanskim združenjem le zaslug za ponovno vzpostavitev republike po drugi svetovni vojni", temveč jih skuša kriminalizirati. In končno zaključuje svojo izjavo s pozivom: "Mi si ne pustimo vzeti naše ponosne koroške zgodovine!"
"Spoštovano državno tožilstvo", tako piše zdaj Zveza koroških partizanov v odprtem pismu državnemu tožilstvu v Celovcu, "prav zato vas pozivamo, da izjavo temeljito preverite. Po našem izpolnjuje dejstvo, da Zavezništvo za Koroško namiguje, da sodi 13. SS-policijski regiment kot nacionalsocialistična formacija v nasprotju do antinacističnega odpora k vrednotam Koroške, ki jih je treba gojiti, že dejansko kriterije, zapisane med pojavi ponovnega udejstvovanja v nacionalsocialističnem duhu in ga je treba primerno kaznovati."
Zveza koroških partizanov tudi ugotavlja, da so v zvezi s pokolom pri Peršmanu pripadniki 13. SS-policijskega regimenta (krvoločne formacije, ki je zapustila širom Evrope svojo morilsko sled) valili krivdo pri zaslišanjih drug na drugega, "Tudi ugotovitev, da so bili oproščeni kazni, ne drži", tako ZKP, "saj jim sploh niso sodili, kot v tolikih primerih povojne zgodovine v Avstriji ne."
Kot pripombo pa dodaja tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar, da si pričakuje tudi od deželnega glavarja ustrezno reakcijo, kajti očitek "da zavestno potvarja zgodovino" sodi k besedišču domala vseh desnoekstremnih in neonacističnih sil, hkrati pa predstavlja za zgodovinsko osveščenega človeka najbolj primitiven način obrekovanja.

Priporočamo