Preberi tudi

Namen ZKP je združevati bivše aktivne člane odpora proti fašizmu, krepiti protifašistično in demokratično miselnost v smislu tradicije in zgodovine NOB, podpirati gibanje za mir, utrjevati prijateljstvo z drugimi narodi, pomagati partizanskim invalidom, vdovam in sirotam po padlih partizanih, oskrbovati partizanska grobišča in skrbeti za več kot 50 partizanskih spominskih obeležij.

Člani so poleg koroskih partizanov in aktivistov protifašističnega boja tudi vsi, ki soglašajo s cilji ZKP, tako je od leta 1984 naprej med več sto člani čedalje več mlajših, ki niso osebno sodelovali v NOB. Na občnem zboru leta 1997 se je ZKP iz tega razloga odločila za dodatek k svojemu tradicionalnemu imenu, in se danes imenuje "Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora".

ZKP se povezuje z avstrijskimi organizacijami borcev proti fašizmu, z ZZB NOV Slovenije, s podobnimi organizacijami v regiji Alpe-Jadran in z Mednarodno zvezo borcev odpora

Priporočamo