Arhiv

Filter 

  • "POSEBNO SVETLO POGLAVJE UPORA"

    V Gračnici pri Rimskih Toplicah so se12. februarja 2017 spomnili obletnice pohoda 14. divizije na Štajersko leta 1944. Prireditev je pripravilo ZZB NOB Laško. Slavnostni govornik je bil Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partiaznov in prijateljev ...
  • 8. FEBRUAR TUDI PRAZNIK ZVEZE BORCEV

    Dovolj znano je, s kolikšno skrbjo in ljubeznijo je slovensko partizanstvo med drugo svetovno vojno gradilo svojo ilegalno državo tudi na področju kulture: od gledališča in radia do glasbenih ansamblov in znanstvenega inštituta, od kulturno-umetniš...
  • "PONOSNI SMO NA SVOJE PREDNIKE"

    Vsebinski lok iz preteklosti v sedanjost so speli govorniki na spominski svečanosti Zveze koroških partizanov (ZKP) na prvo nedeljo v februarju v Svečah. Na pokopališču se je množica navzočih spomnila narodnega heroja Matije Verdnika-Tomaža in tov...