MERITVE LJUDI PO RASNIH KRITERIJIH

slika:walter polesnikV Šentjakobu v Rožu je vse do konca septembra na ogled projekt, ki postavlja v središče pozornosti dogodke okoli "anšlusa" v letu 1938. Še posebno želi SPD Rož opozoriti na meritve ljudi po rasnih kriterijih. O velikih trenjih med nacisti in ljudmi, ki niso ustrezali "arijski rasi", je v teh dneh, ko namenja Avstrijska radiotelevizja posebno pozornost priključitvi oziroma anšlusu Avstrije Tretjemu rajhu v letu 1938, govor tudi v Šentjakobu, kjer se odpira občinstvu bizarni svet: pred župniščem je mogoče videti čredo belih ovac kot del zgodovinsko-umetniškega projekta SPD Rož.

Več ...

 

40. ZIMSKI POHOD "ARIHOVA PEČ"

V nedeljo, 4. marca 2018, so Slovenska športna zveza, Slovensko planinsko društvo Celovec in Slovensko prosvetno društvo "Rož" štiridesetič vabili na zimski pohod Arihova peč. Udeleženci so se poklonili padlim partizanom, umorjenim leta 1945 pod Arihovo pečjo. In se ob tem zamislili: zima leta 2018 je primerljiva s tisto februarja leta 1945. Tudi tedaj je padlo ogromno snega, kar je otežilo življenje ljudi.

Več ...

 

 

"SKUPNO PROTI USTAŠKEMU SHODU"

24. febnruarja je avstrijska Zveza kacetarjev izvedla redno delegatsko konferenco in pod geslom „Nikoli več 1938! Za solidarnost, razumevanje med narodi in demokracijo« obravnavala predvsem tudi današnji politični vsakdan, ki je v znamenju premika avstrijske politike v desno, od raznih buršenšaftov in pesmaric v nacionalsocialističnem duhu. Ob tem je kot gost med drugim ponovil znanstveni vodja Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora Gerhard Baumgartner, da Dokumentacijski arhiv ne bo sodeloval kot figov list v neki zgodovinarski komisiji svobodnjaške stranke, dodal pa, da bi o sodelovanju razmišljali šele, če bi bilo dokončno dogovorjeno, da samo stroka odloča o tem, kaj potem v poročilu tudi stoji, kaj pa ne.Pravtako kot gost pa je pozval navzoče in goste iz vseh odporniških gibanj večinskega naroda tudi tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar, naj se skupno zoperstavijo letošnjemu fašističnemu shodu hrvaških ustašev in njihovih evropskih pajdašev na Libuškem puelu: „Naša dolžnost je, da dosežemo preko borčevskih organizacij v Avstriji, Sloveniji, Italiji in tudi na Hrvaškem, da se evropska politika zoperstavi taki politiki, še posebej v Avstriji, ki bo ja samo mesec in pol kasneje, z julijem prevzela predsedstvo Evropski uniji.“

 

 

OŽIVLJANJE NACIZMA: VEČ OBSODB

Število obsodb zaradi oživljanja nacistične miselnosti je lani močno naraslo.
Iz statistike pravosodnega ministrstva, o kateri je poročal časnik "Der Standard", je razvidno, da je leta 2017 bilo 214 obtožb in nato 119 obsodb, v 21 primerih so se dogovorili za diverzijo.
Leto prej je bilo ob skoraj enakem številu obtožb 85 obsodb, leta 2015 pa 79.
V enem ostaja število skoraj nespremenjeno: prijav je bilo v zadnjih letih vedno med 1.100 in 1.200.