Sreda/četrtek, 27. in 28.10.
Polaganje vencev
po južni Koroški in v Sloveniji

Nedelja, 31.10. - 10.00
Osrednja spominska svečanost
ob Dnevu mrtvih - Malošče

Dodatno:
Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja – razna srečanja oziroma seminarji z raz-nimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Ima-mo tudi razne termine na podeželju o polpretekli zgodovini, predstavljamo knjigo o partizanskih spominskih obeležjih na južnem Koroškem … Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.