Avgusta, septembra, oktobra
Seminarji (za študente) o uporu koroških Slovencev
pri Peršmanu

Nedelja, 18.7. - 12.30
Pohod na Komelj
v spomin na padle borce Domnove čete in Lipeja Kolenika-Stanka

Nedelja, 1.8.
Pohod na Obir

Nedelja, 12.9. - 9.00
Pohod "Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta"

Sobota, 2.10. - 18:00
"Dolga noč“ v Peršmanovem muzeju

Nedelja, 3.10. - 9.00
"Stonov pohod“
v Šentjanžu

Torek, 26.10. - 10.00
Osrednja spominska svečanost
v Trnji vasi

Sreda/četrtek, 27. in 28.10.
Polaganje vencev
po južni Koroški in v Sloveniji

Nedelja, 31.10. - 10.00
Osrednja spominska svečanost
ob Dnevu mrtvih

Dodatno:
Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja – razna srečanja oziroma seminarji z raz-nimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Ima-mo tudi razne termine na podeželju o polpretekli zgodovini, predstavljamo knjigo o partizanskih spominskih obeležjih na južnem Koroškem … Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.