Avgusta, septembra in oktobra:
Seminar (za študente) o uporu koroških Slovencev pri PeršmanuNedelja, 17. 07. - 12:30

Pohod na Komelj v spomin na padle borce Domnove čete in Lipeja Kolenika-Stanka

Nedelja, 7. 8. - 08:00
Pohod na Obir

Nedelja. 28. 8. – 11:00
Spominska svečanost v Robežu - 80 let

Nedelja, 11. 9. – 7.30
Pohod "Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta"

Sobota, 1. 10. - 18:00-01:00
"Dolga noč" v Peršmanov muzeju

Nedelja, 2. 10. - 9:00
"Stonov pohod" v Šentjanžu

Sreda, 26. 10. - 10:00
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi/Annabichl

Ponedeljek, 24. in torek, 25.10.
Polaganje vencev po južni Koroški in v Sloveniji

Nedelja, 30. 10. – 10:00
10:00 Osrednja spominska svečanost ob Dnevu mrtvih v Golovici

 

Dodatno:
Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja – razna srečanja oziroma seminarji z raz-nimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Ima-mo tudi razne termine na podeželju o polpretekli zgodovini, predstavljamo knjigo o partizanskih spominskih obeležjih na južnem Koroškem … Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.