Filter
  • Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenje je skupaj s še drugimi pritožniki vložila ustavno pritožbo v prepričanju, da bodo ustavni sodniki prepoznali  razloge in utemeljitve za spremembo sodbe Vrhovnega sodišča, ki predstavlja zlorabo postopkov, namenjenih popravi krivic tistih, ki so jih doživeli ob koncu druge svetovne vojne in zato, ker bi bilo ponovno sojenje Leonu Rupniku po tri četrt stoletja od "slovenskega Nürnberga" pravno nevzdržno in nesmiselno, podobno kot če bi kdo zahteval ponovno sojenje Hermannu Göeringu.