Po štiriletni delovni dobi je ZKP - Zveza koroških partizanov - v soboto, 12. marca 2022, imela v k&k centru v Šentjanžu v Rožu svoj redni občni zbor. Volitve predsednika in odborov so potekale soglasno. Minuta molka je bila namenjena dostojnemu spominu na preminule člane ZKP.

Stari in novi predsednik Milan Wutte je v svojem poročilu dejal, da je pandemija kovid krepko posegala v delovanje ZKP, vendar je s skupnimi močmi uspelo izvestio zadane naloge. Med nje sodijo spominske proslave v Železni Kapli, pri  Peršmanu, na Komlju in ob Dnevu mrtvih, velik zalogaj pa je skrb za 54 partizanskih grobišč širom Koroške, ki so večinoma obnovljena. V novi delovni dobi bojo tudi preostala grobišča dostojno urejena. Pomemben projekt ZKP je muzej pri Peršmanu, ki je celovito obnovljen in bo tako ustrezal namenom izobraževalnega in seminarskega centra. Milan Wutte se je posebej zahvalil vsem, ki so tako ali drugače omogočili izvedbo obnovitvenih in drugih gradbenih del. V tej zvezi je predsednik pohvalil sodelovanje z društvom Peršman, ki upravlja muzej. Ker živih prič upora in pregona domala ni več, bo posredovanje zgodovine partizanskega upora in pregona mlajšim rodovom z ureditvijo spominskih poti ena od osrednjih nalog prihodnjega delovanja ZKP.

Kot organizacija, ki ima svoje korenine v OF in partizanskem uporu, je ZKP zavezana načelom demokracije in antifašizma ter ukrepanju proti oživljanju neofašizma in neonacizma, rasizma in antisemitizma in proti potvarjanju zgodovinskih dejstev, kar je še posebej pokazala z uspešnim ukrepanjem proti ustaškim srečanjem na Libuški gmajni in s sodelovanjem v mednarodnih forumih. ZKP, ki je zavezana zgodovinski odgovornosti, je odprta za vse, ki se strinjajo z njenim zodovinskim izročilom ter demokratično in kritično držo do aktualnih političnih dodajanj in razvoja, tudi znotraj slovenskih vrst. Dodatno je v svojem poročilu tajnik Andrej Mohar posebej namignil na odmevno prireditev ob sedemdesetletnici ZKP v celovški sejemski hali, ki je bila povezana z mednarodnim strokovnim posvetom o izzivih, ki navzlic naraščanju neonacizma in rasizma po vsej Evropi postaja vse večji. Sad tega posveta je Koroška antifašitična platforma. Stiki s slovensko borčevsko organizacijo ZZB NOB in tistimi v alpsko-jadranskem in bivšem jugoslovanskem prostoru, so zelo trdni, kar je posebej potrdila podpredsednica Mojca Koletnik.

Soglasno je občni zbor potrdil podelitev častnega članstva trem zaslužnim osebnostim za zasluge za razvoj ZKP: Romani Verdel, Heinziju Urbantschitschu in Foltu Zideju.