Na pokopališču v Svečah se je v nedeljo, 6. 2. 2022, zbrala le peščica ljudi, da bi se skupno z Zvezo koroških partizanov poklonila spominu na od nacistov ustreljene, pomorjene in pobite partizane iz domače okolice. Peščica je bila pač posledica še vedno potrebnih ukrepov proti pandemiji Covid 19. Vendar sta tako za ZKP kot tudi za domačo inisicativo "Vrnimo jim imena" napovedala tajnik Andrej Mohar in govornica pobude Tatjana Feinig, da za jesen pripravljajo v občini Bistrica v Rožu še večjo akcijo: povečenaje in dokončno ureditev spominskega obeležja, kjer stoji zdaj kovinska skulptura že pokojnega domačega umetnika Walterja Mischkulniga. Tako bodo postavili kamen za skupno dodatnih18 žrtev nacizma iz občlne.

Uvodoma je tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar poudaril, da v tem letošnjem letu tudi partizani namenjajo pozornost 80-letnici nasilnega pregona koroško-slovernskih družin v nemška taborišča, ki se je bo s posebno prizadetostjo spomnila bratska Zveza slovenskih pregnancev. Med drugim je Mohar tudi spomnil na dejstvo, da so iz vrst koroških Slovencev izhajale tudi že od same priključitve Avstrije k Hitlerjevi Nemčiji naprej tudi prve žrtve nacizma v Avstriji, vse te dogodke pa je uvrstil med vzvode za sorazmerno širok odpor kooroških Slovencev proti nacizmu, ki se ni oziral na politična ali verska razhajanja, temveč se je postavil proti uničevanju slovenskega jezika, hkrati pa tudi za socialno pravičnost. Vse te zgodovinske fakte, tako je sklenil Mohar, "je treba povezati v paket informiranja široke javnosti, ki še vedno uradno ne izve za zgodovinske resnice."
Govornica  domače iniciative "Vrnimo jim imena" Tatjana Feinig pa je v svojem govoru podčrtala: "S spoštovanjem se spominjamo ljudi, ki so sodelovali v protinacističnem, partizanskem odporu in izgubili zaradi svojega človečanskega in narodnostnega prepričanja ter zaradi svojega poguma svoja mlada življenja. Tem domačinom smo leta 2010 postavili spomenik v obliki železne skulpture, ki stoji na poti do bistriške cerkve. Letos pa bomo to spomensko obeležje primerno razširili, tako da bo postalo še bolj vidno in bo še naprej vzbujalo zanimanje ljudi in opominjalo na grozote za časa nacizma.  S posebno spominsko tablo bomo tako skupaj 18  žrtvam iz naše občine vrnili imena in njihovo dostojanstvo. Vsem nam, posebno pa mladim, pa naj bo v glasen spomin in opomin!"

Preberi in poslušaj: Slovenski spored ORF