S pesmijo je pevska skupina Accent pod vodstvom Anice Lesjak-Rehsmann v nedeljo, 31. oktobra 2021, pri obnovljenem partizanskem spomeniku v Maloščah pričela spominsko svečanost Zveze koroških partizanov ob Dnevu mrtvih. Tajnik ZKP Andrej Mohar se je zahvalil vsem za skupen poklon žrtvam nacizma, partizanom, v kacetih umorjenim, pregnancem, skratka vsem, ki se niso hoteli podrediti kljukastemu križu.

Slavnostna govornica Erika Wrolich je uvodoma dejala, da so po izginjanju prič časa spomeniki izraz duha časa, da nam prikličejo v spomin našo zgdovino in nas soočajo s preteklostjo. "Namen spomenikov je izobraževanje in zgodovinska vzgoja naše mladine, spomeniki so ustvarjeni za to, da človeška dejanja ostanejo v zavesti poznejših generacij, rodov". Govornica je spomnila na Janeza Galloba-Franca, kmeta in partizana, čigar zapiske je vnuk Marko Gallob strnil v knjigo "Nekje med zemljo in nebesi". Izšla je leta 2019.
Erika Wrolich, bivša slovenska občinska odbornica v občini Bekštanj, je predlagala, da zato, ker so bili Slovenci in niso hoteli biti sužnji nacistov in ker so hoteli ohraniti tukaj že nad tisoč let živo materinščino, slovenščino, "poiščemo in prikličemo v zavest partizanske bunkerje, skrivališča, kurirske postaje in zaklonišča“. Svoj govor je zaključila s pozivom, da le „če živimo slovenščino in če se pokončno držimo demokratičnih načel, le tedaj je imel ves upor v naših grapah tudi svoj smisel."

Poslanec državnega sveta Republike Slovenije Bogomir Vnučec je navezujoč na besede Otona Župančiča, da se trajno brez svobode ne da živeti, ker je takšno življenje hujše od smrti, poudaril, da je partizanski boj prispeval k osvoboditvi Slovenije, Avstrije in Evrope. Predsednik ZKP Milan Wutte pa je dejal, da je obnovljeni partizanski spomenik v Mloščah nekaj posebnega, saj tu počivata dva od treh v partizanih padlih sinov Rojakove hiše v Pogrčah. To sta  brata Feliks in Tonček Hobel, tretji, Franc, pa je pokopan v Šentvidu v Podjuni.

Milan Wutte pa je v nato tudi izsledil: "Čeprav je prešlo že 78 let in več od teh hudih dogodkov, je prav, da žrtev nacističnega nasilja in upora proti njemu ne pozabimo. V teh hudih časih in okoliščinah je slovenski narod z izjemnim pogumom, uporniško trmo in vtrajnostjo pokazal, da se zna boriti za svoje preživetje. Pozorni moramo biti  na vse pojave nacifašizma, rasizma, verske in etične nestrpnosti, ki v Evropi spet dvigujejo glavo. Zavzemati se moramo za svoje pravice."Za kulturni okvir pa je poleg Skupine Akcent poskrbel tudi Rok Selan, ki je recitiral pesmi Valentina Polanška in Karla Destovnika-Kajuha, pri obnovljenem spomeniku pa so prireditelji in delegacije položili vence.

Preberi: Govor Milana Wutteja (v formatu .pdf)

Preberi: Govor Erike Wrolich (v formatu .pdf)