Predstavnica "Muzeja zmage" v Moskvi, za mednarodne stike pristojna Anastasija Kretova, za Mednarodni raziskovalni center v Mariboru pa poslovna sekretarka Iza Verdel ter Oleg Kalinin (slednji tudi kot za Slovence in Hrvate pristojni predstavnik Ruske zveze veteranov), ter predstavniki Zveze koroških partizanov (podpredsednik Danilo Prušnik, tajnik Andrej Mohar in odbornik Franc Wakounig) so se v petek, 1. oktobra 2021 sestali v Peršmanovem muzeju, kjer so preučevali možnosti za poglobljeno muzejsko in tudi strokovno sodelovanje, ki bo vsem v korist.

Med drugim so se sogovornice in sogovorniki strinjali, da je združitev sil in prizadevanj iz več razlogov pomembna zadeva: še posebej zdaj, ko se v zahodnih evropskih državah deloma kar sramežljivo izpušča vedenje o zgodovinskih resnicah, in ko deloma mlajši rodovi sploh ne vedo za ogromni krvi davek tudi sovjetskega prebivalstva, za razno razna taborišča nacističnih zložincev za ujete zavezniške vojake, obratno pa tudi v Ruski federaciji le bolj malo vedo o jugoslovanskem odporu, kaj šele o koroško-slovenskem odporu v okviru slovenske partizanske vojske.
Pravtako tema je bil spomin tudi na na koroških tleh v tako imenovane STALAGe (Wolfsberg in Spittal ob Dravi) natlačene in  tam mnogokrat do smrti trpinčene rdečearmejce. Konkretno želijo preveriti možnosti za ureditev obnovljenih spominskih obeležij, v to delo pa pritegniti tudi v koroško antifašistično mrežo vključene lokalne iniciative. Pogovor se je končal med drugim tudi s tem, da so se domenili na podpis medsebojnih pogodb o sodelovanju, s tem pa se tudi vsak partner obvezati, da bo miselno sorazvijal tudi delovanje vsakič drugega.


Udelženci posveta (z leve): Kalinin, Wakounig, Verdel, Kretova, Mohar, Prušnik.