Celovška Stolnična ploščad ima bogato zgodovino. V tej zgodovini se zrcali mnogokaj iz koroške preteklosti, pa vendarle životari med celovškimi trgi in ploščadmi bolj robu. Čas je, da se spet napolni z življenjem. Čas je, da si obširno zgodovino ploščadi prikličemo v spomin, da bomo lahko usmerili pot v bodočnost. Radi bi vas tudi mi, kot ena izmed sodelujeočih skupin ali društev, popeljali s seboj in vas povabili, da sodelujete pri novem, sodobnem spominskem diskurzu. Skupaj bomo lahko razširili vsebinski okvir spomina in razvijali pozitivno gledanje na upor in osvoboditev izpod nacionalsocialističnega režima.

Mi - to smo skupina ljudi, ki imajo namen, da postavijo Stolnično ploščad v središče razširjenega spominjanja na Koroškem. To je pomembna odskočnica v lepo bodočnost za vse na Koroškem. Iniciativa Koroška/Kärnten gemeinsam erinnern/skupno ohranimo spomin, del društva Memorial Kärnten/Koroška, združuje ljudi iz spominskih in drugih civilno-družbenih iniciativ ter oseb s številnih družbenih področij kot so umetnost, izobraževanje in znanost.
Vsi, ki na Koroškem živijo in delajo, so pozvani, da sodelujejo v v novem, sodobnem spominskem diskurzu. S praznikom Svobodni! Befreit!, posvečenem uporu in osvoboditvi izpod nacionalsocialističnega jarma, bomo dali diskurzu krepak zagon. Praznik bo v mesecu juliju 2021 v deželnem glavnem mestu Celovec. Na ploščadi se bomo pod geslom „Koroška se zahvaljuje svojim osboditeljem in osvoboditeljicam“ na več ravneh, z glasbo, umetniškimi intervencijami in govori posvetili raznolikemu zgodovinskemu pomenu, še pred tem pa bosta škof Jože Marketz in superintendent Manfred Sauer v stolnici z ekumensko mašo dala duhovno obeležje. Ta prireditev ne bo le enkratna, praznik osvoboditve bo v Celovcu odslej stalnica.
Izhajajoč iz zgodovine Stolnične ploščadi dajemo pobude za novo, odprto spominsko kulturo. Stolnična ploščad naj bo kraj spodbude, kjer so bo človek lahko v mislih dotaknil zgodovine in z njo povezanih zgodb in kjer se bo lahko nekoliko časa zadrževal. Stolnično ploščad vidimo v bodočnosti kot kraj spomina in srečanja, na katerem dobiva pripoved o zgodovinskem uporu in sedanjem civilno-družbenem delovanju za človeške pravice, demokracijo in socialno pravičnost pozitiven pomen. Širši pogled na zgodovino naj daje pogum, da bomo nastopali proti krivicam, se zavzemali za zapostavljene v današnjem času in doprinašali k temu, da bomo pravočasno prepoznali izmejevanja.