foto:wafre

Kot izraz upoštevanja predpisov zaradi korone, je Zveza koroških partizanov morala izvesti vsakoletno spominsko svečanost v nedeljo, 2. febuarja 2021, v najožjem krogu, a vendar je  bilo polaganje venca tudi odraz dejstra, da domačini radi in spoštljivo sodelujejo. V tem znamenju sta venec položila podpredsednik ZKP Danilo Prušnik in govornica iniciative "Vrnimo jim imena", ki deluje v vsej občini Bistrica v Rožu, Tatjana Feinig.

Tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar je ob polaganju venca poudaril, da se domačim zavhvaljuje za njihov trud in za dobro sodelovanje, in hkrati sporočil, da bi se bila županja Bistrice Sonja Feinig rada pridružila polaganju vencev, a je bila ta dan iz osednih razlogov zadržana. Je pa obljubila, tako Mohar, da bo prihodnje leto rada prišla tudi kot govornica.
Po drugi strani je tajnik ZKP poudaril, da so "tudi take zreducirane proslave nujen simbol za ponos in hvaležnost prednikom, in izraz, da smo radi pripravljeni ohranjati tudi njihovo čast in slavo. Slednje je pomembno še predvsem spričo dejstva, ker v madnarodnem, a tudi avstrijskem, in vsesplošnem koroškem  duhu, skušajo za- in izbrisati vse sledi za tistimi, ki so osvobodili Avstrijo in Evropo nacizma!"
Govornica domače iniciative"Vrnimo jim imena" Tatjana Feinig pa je poudarila predvsem tudi dejstva, da se domači spokminjajo svojih padlih prednikov, Rok Selan, predstavnik mladine, ki nas podpira pri našem delovanju, pa je ugotovil, da pojmuje tudi tako polaganje vencev v okrnjeni obliki kot pomemben izraz, da mladina vsaj tudi zve o naših ciljih in prizadevanjih.