foto:zzb

V Ljubljani sta se v ponedeljek, 5. 10.2020, sestali delegaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Zveze koroških partizanov (ZKP). Predsednika obeh organizacij, Marijan Križman in Milan Wutte, sta se ob skorajšnji stoti obletnici koroškega plebiscita zavzela za odločnejšo zaščito koroških Slovencev.

100 let opomina: Pravice niso izpolnjene

Zveza koroükih partizanov pa je tudi sama sprejela in objavila izjovo, v kateri za Zvezo ugotavljata predsednik Milan Wutte in tajnik Andrej Mohar: "ZKP se je že februarja letos (v soglasju s Klubi slovenskih študentk in študentov in tudi v skupni izjavi z Združenjem zveze borcev Slovenije) jasno opredelila, da slovenska narodna skupnost na Koroškem 10. oktobra nima nič kaj praznovati. Hkrati ugotavljamo, da je tedanji poziv bil še kako pravilen, kajti dogodki okrog napovedane, nato menda umaknjene in zdaj le uejanjene postavitve spominskega obeležeja za Hans Steinacherja, enega izmed najhujših tedanjih propagandistov nemštva v koroškem obrambnem boju in poznejšega vidnega predstavnika nacionalsocializma na južnem Koroškem, S tem postaja jasno, da gre pri liniji od obrambnega boja, preko nacizma vse do danes za nehehne poskuse nemškonacionalnihk rogov na Koroškem, da bi izničili slovenski živelj na Koroškem in hkrati še naprej realizirali svojo vizijo o „nemški Koroški“. Škoda, da jim ob tem avstrijska, koroška in celo slovernska poltika pomagajo, ki tudi letos 100. obletnico skupno praznuje, se je spominjajo in se s tem klanjajo Steinacherju, gauleiterju Rainerju, raznim Odilotom Globočnikom itd.
Posledice so občutne vsak dan: število slovenskih govorečih je dramatično upadlo, česar tudi ne morejo zamegliti še taki slavospevi na dejstvo, da število k dvojezičnemu pouku prijavljenih otrok narašča, če pa ni oprijemljivih sadov. Saj poleg števila slovensko govorečih upada tudi jezikovna kompetenca, da o poskusih izbrisanja javne veljave drugega deželnega jezika sploh ne govorimo. Dvojna škoda, da so med zagoovorniki takih tez tudi koroško slovenski politiki, ki so na najboljši poti, da z gesli "dialog", "zbliževanje" in "sožitje" bistveno pomagajo slovensščino za bodočnost preprečiti ali pa marginalizirati.

Podpora študentom – tudi ob demonstraciji

Zato je Zveza koroških partizanov vesela in ponosna, da se tudi študentska mladina tej politiki upira, da tudi sama na raznolike načine dokazuje, da ni voljna kloniti - čeprav postajajo študentski klubi mimo naše organizacija tarče napadov in obrekovanj ne samo s strani koroške politike, temveč tudi notranjih slovenskih struktur, če je o takih sploh še mogoče govoriti.
Da ne bo nesporazumov: iz prepričanja v skupno stvar smo z njimi solidarni, in ob podobnosti naših drž Zveza koroških partizanov podpira tudi od študentk in študentk napovedano in prijavljeno demonstracijo po Celovcu. Kdor le more, naj to akcijo pride tudi podpret. Začne se vsekakor v soboto, 10.10.2020 ob13. uri pred celovškim kolodvorom", je zapisala ZKP v svoji javni izjavi.