Zveza koroških partizanov in Društvo Peršman sta v nedeljo, 20. septembra 2020, pri Peršmanu v Koprivni priredila spominsko proslavo, ki je običajno na začetku poletja. A kot drugod, je tudi v tem primeru posegla korona vmes in ustrezajoč ukrepom proti njej je nedeljsko spominjanje potekalo v majhnem obsegu.

Tajnik ZKP Andrej Mohar je v pozdravu izrecno poudaril pokol pri Peršmanu tik pred koncem vojne in 75-letnico osvoboditve izpod nacističnega jarma, obletnico, ki jo na Koroškem v vsem hrupu plebiscitno-domovinskih proslav prav radi pozabljajo. Hajmatdinst in raznorazni politiki postavljajo spominske plošče vidnemu nacistu in germanizatorju Hansu Steinacherju, nekateri slovenski politki pa to celo odobravajo. Zato je tem bolj važna in bila potrebna brošura "Vse naše je upor" Klubov slovenskih študentov in študentk.
Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov ZKP, je navezal na skulpturo oz. spomenik pri Peršmanu, ki ga je država postavila pod spomeniško varstvo, z njim vred pa partizansko grobišče v Šentrupertu pri Velikovcu, kjer je prvotno vse do razstrelitve leta 1953 spomenik stal. Spomenik, tako Wutte, ponazarja zmago nad nacifašizmom in njegov ubijalski in uničevalni nagon, ki se prav posebej kaže pri Peršmanu. Wutte je potegnil jasno nemškonacionalno ideološko in vsebinsko črto od razstrelitve spomenika do ukinitve obveznega dvojezičnega šolstva leta 1957: "Spomenik pa je tudi stalni opomin na neizpolnjene pravice in obljube, ki smo si jih koroški Slovenci priborili s partizanskim bojem in uporom proti nacističnemu terorju, boju, ki je neodtuljiv del naše zgodovine in samozavesti. Zato je tem bolj nerazumljivo, da se nekateri slovenski koroški predstavniki podajajo na raven tistih, ki so sovražni do nas, zganjajo revizijo, potvarjanje zgodovine in zanikajo holokavst".
Proslava pa je bila tudi pravšnja prilika za odkritje razstave Umiranje rdečearmejcev na Koroškem. Z dolgo zamolčano in kruto usodo sovjetskih vojnih ujetnikov v nacističnih taboriščih, imenovanih "stalagi",  se znanstveno ukvarja Helge Stromberger. Društvo Peršman je na to tematiko pripravilo fotografsko razstavo s spremno brošuro. Na Koroškem so ujeti sovjetski vojaki, rdečearmejci, bili strpani v taboriščih v Spittalu ob Dravi in v Wolfsbergu. Nad 7000 od njih jih je umrlo, pokopani so v dveh masovnih grobiščih.
Proslavo pri Peršmanu je z lastnimi pesmimi, pretkanimi s spominsko simboliko, glasbeno globoko doživeto spremljal pevec Nikolaj Grilc alias Nikola Efendi, sicer tudi član skupine "Roy the Roy".

Poglej tudi spletno stran Slovenskih sporedov ORF