Kot poroča slovenski spored ORF na svoji spletni strani, se je v  četrtek, 11.9.2020, na Dunaju prvič sestala delovna skupina, ki bo preučila možnosti prepovedi srečanja Hrvatov na libuškem polju pri Pliberku. Skupina naj bi izdelala strokovno ekspertizo, ki naj bi bila v podporo pri obravnavi vprašanja v državnem parlamentu in na uradu za prireditve.

Strokovno mnenje bo na mizi pred naslednjim srečanjem
Pri delovni skupini sodelujejo znanstveniki, predstavniki različnih ministrstev, ustavne službe dežele Koroške, okrajnega glavarstva Velikovec, dokumentacijskega arhiva avstrijskega upora in zastopniki urada za varnost. V naslednjih mesecih se bo delovna skupina sestala večkrat, v vsakem primeru pa naj bi bilo strokovno mnenje na mizi pred naslednjim, načrtovanim srečanjem Hrvatov, maja 2021.