foto:www.grafenstein.gv.at

Razne organizacije in iniciative koroških Slovencev (med njimi tudi Zveza koroških partizanov) so v četrtek, 9. julija 2020, objavile odprto pismo, katerega predmet je napad na dvojezično šolo v Grabštanju, saj občina  zahteva izbris s seznama veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva. V soglasno sprejeti resoluciji občinskega odbora Grabštanj podpisniki prepoznavajo svarilno znamenje in nevarno kršitev tabuja.

"Takšni sklepi leta 2020 nimajo mesta"
Prav ob 100-letnici plebiscita in pred občinskimi volitvami 2021 bi lahko sledila vroča jesen, če se po tem zgledujejo populistični politiki v drugih dvojezičnih občinah, so zapisali.
Sklep je hkrati tudi napad na ustavno zajamčene pravice koroških Slovencev in napad na vse, ki se zavzemajo za strpnost, spoštovanje pravne države, evropske vrednote in mirno sobivanje, piše v odprtem pismu. Podpisniki pozivajo vse avtoritete v javnosti, da se uprejo takšnim sklepom, ki na Koroškem in v Avstriji leta 2020 nimajo mesta.
Podpisane organizacije so: Center avstrijskih narodnosti (CAN), Enotna lista (EL), Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK), Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP), Slovenska gospodarska zveza (SGZ) ter Zveza koroških partizanov (ZKP).