Center Simona Wiesenthala je pri slovenski veleposlanici v Izraelu ostro protestiral zaradi razveljavitve obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. Kot poudarjajo v centru, "ta sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin". Tudi društvo koroških slovenskih pravnikov govori o tem, da "nekaj ni v redu s slovenskim pravom."

Center Simona Wiesenthala v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani, ostro kritizira nedavno odločitev o razveljavitvi obsodbe "zloglasnega antisemita Leona Rupnika, ki je vodil začasno vlado okupirane Ljubljanske pokrajine in imel glavno vlogo pri aretaciji in deportaciji Judov iz Ljubljane v letih 1943 in 1944". V pismu, ki ga je poslal slovenski veleposlanici v Izraelu Andreji Purkart Martinez, je direktor za vzhodnoevropske zadeve pri centru Simona Wiesenthala Efraim Zuroff izpostavil aktivno sodelovanje Rupnika v zločinih holokavsta in kritiziral "sramotno odločitev sodišča".

Politično motivirano rušenje temeljnih vrednot antifašizma
Slovensko vrhovno sodišče je sodbo iz leta 1946 zoper generala Rupnika, ki so ga zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem septembra omenjenega leta potem usmrtili, razveljavilo in zadevo vrnilo okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, saj da tedanja sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena. Glede na zakon o kazenskem postopku pa sodišče ne sme voditi postopkov zoper mrtve osebe. Kazenskopravno se tako Rupnikove krivde ne bo še enkrat ugotavljalo. Zahtevo po preverjanju sodbe so na vrhovno sodišče vložili Rupnikovi potomci. V Zvezi združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) so na razveljavitev obsodbe Leona Rupnika reagirali z ogorčenjem, stranka Levica pa je zapisala, da pri razveljavitvi sodbe "v resnici ne gre za pravico in spravo, temveč za politično motivirano rušenje temeljnih vrednot antifašizma in dostojanstva ljudi, ki so se borili in dali svoja življenja za svobodo".
V odzivu na protest centra Simona Wiesenthala pa je vrhovno sodišče RS zapisalo, da je v zadevi sodilo "po veljavni zakonodaji".

"Prostovoljno, aktivno in zavestno podpiral nacistično okupacijo Slovenije"
Tudi Društvo koroških slovenskih pravnikov izraža svoje nerazumevanje za razveljavitveno sodbo slovenskega Vrhovnega sodišča v zadevi generala Leona Rupnika: "Če slovensko pravo odpira možnost, da se iz formalnih razlogov razveljavljajo obsodbe oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije, ki so bile soodgovorne za deportacijo Judov iz Slovenije in ki so dejansko delovale proti osvoboditvi, potem nekaj ni v redu s slovenskim pravom," je povedal predsednik društva, mag. Rudi Vouk.
Po isti logiki, ki jo je Vrhovno sodišče uporabilo v oprostilni sodbi v zadevi domobranskega generala Rupnika, bi lahko prišli tudi do oprostilne sodbe v procesu Gauleiterja Friedricha Rainerja in drugih vojnih zločincev. Instrument zahteve za varstvo zakonitosti naj bo na voljo žrtvam totalitarnih sistemov, ne sme pa služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije storilcev. Verjamemo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije postopalo strogo po veljavni slovenskih zakonodaji. Zato pa je slovenski zakonodajalec pozvan, da poskrbi za to, da ne bo prišlo do nadaljnjih razsodb, ki škodijo ugledu Republike Slovenije v svetu in spodbujajo zgodovinski revanšizem.

Preberi celo izjavo Zveze združenj borcev NOB Slovenija