Na današnjo 75. obletnico sprejetja avstrijske izjave o neodvisnosti, ki so jo leta 1945 podpisali predstavniki vseh treh ustanovnih strank Druge avstrijske republike (SPÖ, ÖVP ina KPÖ) zahtevajo predstavniki in predstavnice Antifašistične mreže Koroške v lastnem in v imenu delovne skupnosti avstrijskih organizacij žrtev nacizma (Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen, KZ-Verband/VdA - Verband österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus, ter ÖVP Kameradschaft der politisch Verfolgten und Bekenner für Österreich) v odprtem pismu pozivajo notranjega ministra Karla Nehammerja, da na osnovi zakonskih in ustavnih določil prireditev društva »Bleiburger Ehrenzug« na avstrijskih tleh za vedno prepove.

Termina za osebni pogovor za danes - iz razumljivih vzrokov - žal ni bilo mogoče dobiti, zato so podpisniki ministra tudi prosili, da jim tak termin ponudi v doglednem času, ko pa sta pred nami tudi obletnici osvoboditve izpod nacističnega režima in podpisa Avstrijske državne pogodbe. - Pismo sta oddala tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar (levo) in namestnik tajnice Kluba slovenskih študentov in študentk na Koroškem Rok Selan na pošti prim kolodvoru v Celovcu.

Celotno pismo ministru Nehammerju

Spoštovani gospod notranji ministerr Karl Nehammer,

naprošamo vas, da z ustreznikimi koraki enkrat za vselej preprečite vsako leto meseca maja na Libuškem polju pri Pliberku izvedeno srečanje društva »Bleiburger Ehrenzug«. Na tem srečanju se, kot zagotovo veste, srečavajo tisti Hrvati, ki zamegljujejo fašistično kvizlinško državo Hitlerjeve Nemčije in njeno ustaško vojsko, ter desni ekstremisti in neonacisti iz vse Evrope. Ne občina Pliberk ne okrajno glavarstvo v Velikovcu, ne deželne ali zvezne oblasti doslej niso bili pripravljene ukrepati in slediti primeru krške škofije, ki je v okviru svojih kompetenc prepovedala škofovsko mašo na Libuškem polju.

Srečanja letos zaradi ukrepov proti koronavirusu ne bo. Vendar to ne pomeni, da ga za prihodnje leto ne bodo zopet načrtovali. Zato menimo, da je odločitev pri vas, da ne prepustite izvedbe ali neizvedbe nekim epidemiološkim naključjem, temveč da na osnovi zakonskih in ustavnih določil prireditev društva »Bleiburger Ehrenzug« na avstrijskih tleh za vedno prepoveste. Prepoved ustaških simbolov pri tej prireditvi vsekakor ne more biti nadomestilo za prepoved prireditve, ker prvič  pri več  (deset)tisočih udeležencih take prepovedi ni mogoče izvajati - kot dokazujejo slike iz prejšnjih let -, hkrati pa ostaja nacistom naklonjena prireditev tudi brez ustaških simbolov in brez kljukastih križev nacizmu naklonjena oziroma neofašistična prireditev.

Hkrati vas opozarjamo, da take prireditve društva »Ehrenzug« niti na Hrvaškem iz ustavnih razlogov ne smejo izvajati, in da tudi sedanji državni predsednik Zoran Milanović v razliki do dosedanjega ravnanja hrvaškega državnega vodstva osebno ni pripravljen, da bi se udeležil prireditve na Libuškem polju. Avstrija naj ne bo država, ki žanje za molčeče dovoljevanje prireditve društva »Bleiburger Ehrenzug« mednarodno kritiko. Fašističnim in ljudem sovražnim ideologijam demokratična država Avstrija ne sme nuditi prostora, temveč se mora od njih z vso silo ograditi.

To pismo vam pošiljamo 27. aprila, na dan 75. obletnice sprejetja avstrijske izjave o neodvisnosti, ki so jo leta 1945 podpisali predstavniki vseh treh ustanovnih strank Druge avstrijske republike (SPÖ, ÖVP ina KPÖ).

Upamo na vašo pozitivno odločitev v smislu avstrijske ustave in

Vas prijazno pozdravljamo,

Andrej Mohar za Antifašistično mrežo Koroške/ Antifaschistische Netzwerk Kärnten
Winfried R. Garscha za Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbände Österreichs
Gerald Netzl za Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen
Harald Grünn (zvezno vodstvo) in Dagmar Schindler (deženo vodstvo Dunaj) za KZ-Verband/VdA – Verband österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus
KR dr. Gerhard Kastelic za ÖVP Kameradschaft der politisch Verfolgten und Bekenner für Österreich