Te dni je število na Geopediji popisanih partizanskih obeležij doseglo število 4925. ZadnjiH sto vpisov so prispevali ali pomagali prispevati Bor Borovski, Miloš Kermavnar, Daniel Divjak, oba zakonca Hladnik, Stane Gradišnik, Dušan Škodič, Leilani Štajer, Jurij Popov, Teo Bizjak, Petra Kolenc.

To zagotovo ponosno število je sad neomajljivega truda predvsem Mirana Hladnika, ki hkrati opozarja tudi na to, da ima to spomeniško spletišče koristno novo funkcijo: rdečim zvezdicam, ki označujejo obstoječe spomenike, sta se pridružili zelena zvezdica za odstranjene spomenike in modra za še neobiskane spomenike. Zdaj se na zemljevidu jasneje pokaže, v katerih koncih Slovenije so bili najbolj sovražno razpoloženi do partizanskega poglavja slovenske zgodovine.

Oglej si: Partizanska obeležja v Sloveniji