Filter
  • Celovška Stolnična ploščad ima bogato zgodovino. V tej zgodovini se zrcali mnogokaj iz koroške preteklosti, pa vendarle životari med celovškimi trgi in ploščadmi bolj robu. Čas je, da se spet napolni z življenjem. Čas je, da si obširno zgodovino ploščadi prikličemo v spomin, da bomo lahko usmerili pot v bodočnost. Radi bi vas tudi mi, kot ena izmed sodelujeočih skupin ali društev, popeljali s seboj in vas povabili, da sodelujete pri novem, sodobnem spominskem diskurzu. Skupaj bomo lahko razširili vsebinski okvir spomina in razvijali pozitivno gledanje na upor in osvoboditev izpod nacionalsocialističnega režima.

  • V počastitev enajstih članov Peršmanove in Kogojeve družine, ki so 25. aprila 1945 pred zarjo svobode postali žrtve na­cističnega oz. esesovskega nasilja, sta Zveza koroških partizanov in Društvo Peršman v nedeljo, 27. junija, priredila spominsko proslavo pri Peršmanu, kjer je edini muzej oboroženega boja proti nacizmu in fašizmu v Avstriji.

  • "100 let ni kaj praznovati, 10. oktober je treba odpraviti" - s takimi in podobnimi transparenti so v petek, 10. julija 2020 zjutraj na velikovški in rožanski cesti v mestu Celovec protestirali člani slovenskih študentskih klubov na Dunaju, v Gradcu in Celovcu. Ugotavljajo, da koroški Slovenci tudi ob stoletnici plebiscita nimajo povoda za praznovanje in odklanjajo prireditve in slovesnosti ob tem jubileju.

  • Razne organizacije in iniciative koroških Slovencev (med njimi tudi Zveza koroških partizanov) so v četrtek, 9. julija 2020, objavile odprto pismo, katerega predmet je napad na dvojezično šolo v Grabštanju, saj občina  zahteva izbris s seznama veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva. V soglasno sprejeti resoluciji občinskega odbora Grabštanj podpisniki prepoznavajo svarilno znamenje in nevarno kršitev tabuja.

  • Z veliko večino – z glasovi ÖVP, SPÖ, zelenih in stranke NEOS – je zvezni parlament sprejel resolucijo, v kateri poslanke in poslanci pozivajo notranjega ministra, da preuči pravne možnosti za prepoved spornega srečanja Hrvatov na Libuškem polju, in sicer od leta 2021 naprej.

  • V ponedeljek, 13. julija, bo minilo sto let od požiga Narodnega doma v Trstu s strani fašistov. Znani italijanski zgodovinar Renzo De Felice je požig Narodnega doma izpostavil kot pravi krst organiziranega škvadrizma. In to v posmeh tistim, ki še danes trdijo, da so si Slovenci sami požgali dom. Tuda ob  prireditvi v tržaškem gledališču Miela (začetek ob 18.30), se - podobno kot na Koroškem ob 100-letnici plebiscita - krešejo duhovi, za kar je poskrbel predvsem tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V obeh primerih se bo prireditve udeležil. Pa ne samo to: v Bazovici se bo šel poklanjat tudi pred fojbo, za bivšega slovenskega ministra za znanost dr. Petra Tanciga bo Pahor s tem "zagrešil petkratno izdajo."