NAČRTOVANE PRIREDITVE ZKP

junija/julija
Seminarji (za študente)
o uporu koroških Slovencev

Nedelja, 4. 8. - 11.00h
Pohod na Obir

Nedelja, 8. 9. - 8.00h
Pohod "Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta"

Sobota, 5. 10. - 18.00h
Dolga noč v Peršmanovem muzeju

Nedelja, 6. 10. - 9.00h
Stonov pohod v Šentjanžu

Sobota, 26. 10. - 10.00h
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi

(Memorial Kärnten/Koroška u. a.)

Sobota, 26. 10. - 14.00h
Osrednja spominska svečanost ZKP
v Selah

Ponedeljek/Torek, 28./29.
Polaganje vencev

po južni Koroški

Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja - razna srečanja oz. seminarji z raznimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.