NAČRTOVANE PRIREDITVE ZKP

junija/ julija 2018:
Seminar (za študente) o uporu koroških Slovencev (pri Peršmanu)

5. 8. 2018:
Pohod na Obir (11. ura)

9. 9. 2018:
Pohod "Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta" (8. ura)

6. 10. 2018:
Dolga noč v Peršmanov muzeju (18.00–01.00)

7. 10. 2018:
Stonov pohod v Šentjanžu (9. ura)

24. - 25. 10.2018:
Polaganje vencev po južni Koroški in v Sloveniji

26. 10. 2018:
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi/Annabichl (10. ura)

27. 10. 2018:
Osrednja spominska svečanost v Šentlipšu (14. ura)

Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja - razna srečanja oziroma seminarji z raznimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.