NAČRTOVANE PRIREDITVE ZKP

24.-25.10.2017
Polaganje vencev po južni Koroški in v Sloveniji (ob 08.00)

26.10.2017
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi/Annabichl (ob 10.00)

28.10.2017
Osrednja spominska svečanost v Slovenjem Plajberku (ob 14.00)