NAČRTOVANE PRIREDITVE ZKP

24. - 25. 10.2018:
Polaganje vencev po južni Koroški in v Sloveniji

26. 10. 2018:
Osrednja spominska svečanost v Trnji vasi/Annabichl (10. ura)

27. 10. 2018:
Osrednja spominska svečanost v Žitari vasi (14. ura)

Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja - razna srečanja oziroma seminarji z raznimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.