NAČRTOVANE PRIREDITVE ZKP

Nedelja, 17.11. - 14.00
Odkritje obnovljenega spomenika

pokopališče Vrba ob Vrbskem jezeru

Pri Peršmanu so - odvisno od povpraševanja - razna srečanja oz. seminarji z raznimi skupinami študentov, organizacijami spominjanja, razstave, predavanja. Poleg teh prireditev, ki jih organiziramo tu na Koroškem, se udeležujemo z delegacijami vseh večjih spominskih prireditev v Sloveniji in Avstriji.