PODPIS POGODBE O SOFINANCIRANJU

Slovenska ministrica za obrambo Andreja Katič je v ponedeljek, 9. aprila 2018, s predstavniki društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov in ki so bili uspešni na javnem razpisu, podpisala pogodbe o sofinanciranju njihovega delovanja za leto 2018 ter se jim zahvalila za delo. Ministrstvo za obrambo, ki proračunska sredstva razdeljuje na osnovi oblikovanih meril in načel poštenega sodelovanja s civilno-družbenimi organizacijami, je konec novembra lani že četrtič izvedlo javni razpis ter nato pregledalo in ovrednotilo vloge, sklep o sofinanciranju pa izdalo devetim društvom oziroma zvezam.Ministrica za obrambo Andreja Katič se je predstavnikom društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov (med njimi tudi Zveza koroških partizanov) zahvalila za njihovo delovanje.
Kot je dejala ministrica Andreja Katič, je bilo zadnje obdobje na obrambnem področju zaradi poslabšanja varnostnega okolja v širši skupnosti zelo zahtevno. Poudarila je, da je vladi v tem mandatu uspelo zaustaviti trend padanja obrambnih sredstev, vendar vsi projekti ne potekajo z načrtovano dinamiko, pri čemer je izpostavila modernizacijo Slovenske vojske. Obrambna ministrica je opozorila na pomen učinkovite porabe razpoložljivih finančnih sredstev v letošnjem letu in pri tem dodala, da bo ministrstvo po že končanem postopku medresorskega usklajevanja novega srednjeročnega obrambnega programa dobilo dodatna sredstva, s čimer bo višina obrambnega proračuna na ravni, za katero so se dogovorili v vladi.
Sredstva v skupni višini 1.504.519,68 evrov bodo, skladno z vladnim sklepom, prejela naslednja društva in zveze: ZZB za vrednote NOB, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza društev general Maister, Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Društvo MORiS in Zveza vojnih invalidov NOV Trst. Izbrani vlagatelji bodo sredstva za sofinanciranje prejeli v treh obrokih, prvega v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Pogodba od prejemnikov zahteva, da s sredstvi ravnajo v duhu dobrega gospodarja in jih uporabijo za namen, s katerim so kandidirali na javnem razpisu.
foto:bruno toič, MORS