"SKUPNO PROTI USTAŠKEMU SHODU"

24. febnruarja je avstrijska Zveza kacetarjev izvedla redno delegatsko konferenco in pod geslom „Nikoli več 1938! Za solidarnost, razumevanje med narodi in demokracijo« obravnavala predvsem tudi današnji politični vsakdan, ki je v znamenju premika avstrijske politike v desno, od raznih buršenšaftov in pesmaric v nacionalsocialističnem duhu. Ob tem je kot gost med drugim ponovil znanstveni vodja Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora Gerhard Baumgartner, da Dokumentacijski arhiv ne bo sodeloval kot figov list v neki zgodovinarski komisiji svobodnjaške stranke, dodal pa, da bi o sodelovanju razmišljali šele, če bi bilo dokončno dogovorjeno, da samo stroka odloča o tem, kaj potem v poročilu tudi stoji, kaj pa ne.Pravtako kot gost pa je pozval navzoče in goste iz vseh odporniških gibanj večinskega naroda tudi tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar, naj se skupno zoperstavijo letošnjemu fašističnemu shodu hrvaških ustašev in njihovih evropskih pajdašev na Libuškem puelu: „Naša dolžnost je, da dosežemo preko borčevskih organizacij v Avstriji, Sloveniji, Italiji in tudi na Hrvaškem, da se evropska politika zoperstavi taki politiki, še posebej v Avstriji, ki bo ja samo mesec in pol kasneje, z julijem prevzela predsedstvo Evropski uniji.“