OŽIVLJANJE NACIZMA: VEČ OBSODB

Število obsodb zaradi oživljanja nacistične miselnosti je lani močno naraslo.
Iz statistike pravosodnega ministrstva, o kateri je poročal časnik "Der Standard", je razvidno, da je leta 2017 bilo 214 obtožb in nato 119 obsodb, v 21 primerih so se dogovorili za diverzijo.
Leto prej je bilo ob skoraj enakem številu obtožb 85 obsodb, leta 2015 pa 79.
V enem ostaja število skoraj nespremenjeno: prijav je bilo v zadnjih letih vedno med 1.100 in 1.200.