SKUPNO ZA SPREMEMBO ZAKONA

V Ljubljani so se v torek, 16. januarja 2018, sestala vodstva Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze koroških partizanov in Zveze vojnih invalidov Trst. Glavnina pogovora je potekala na temo problematike financiranja zamejskih veteranskih organizacij, zaradi sprejema novega Zakona o nevladnih organizacijah v Republiki Sloveniji. Predlog zakona bi namreč določal možnost pridobivanja podpor zgolj organizacijam, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije. Včeraj so se predstavniki omenjenih veteranskih organizacij strinjali, da je potrebno postoriti, da se vsem političnim skupinam predstavi pomen financiranja zamejskih organizacij zaradi ohranjanja slovenske kulturne dediščine na zamejskem območju.
Prav tako so bili vsi enotnega mnenja, da je nezaslišano in retroaktivno status v javnem interesu vzeti organizacijam, ki so ga na podlagi slovenske zakonodaje imele že vrsto let do sedaj! To pa še v toliko bolj, ker je šlo ja tudi pri narodnoosvobodilnem boju za skupno dejanje vseh členov slovenskega naroda – torej tudi z današnjega vidika zamejskih.
Predstavniki zamejskih organizacij so vodstvu ZZB NOB Slovenije predstavili tudi položaj, v katerem delujejo, in kakšen je odnos uradne Italije oziroma Avstrije do njihovih organizacij. Dodatno so se prisotni dogovorili tudi o medsebojnem obisku prireditev, ki jih bodo organizirali na ozemlju Slovenije, Italije in Avstrije. ZZB NOB Slovenije je obe zamejski veteranski organizaciji povabila tudi na osrednjo proslavo ob 70. obletnici delovanja ZZB, ki bo predvidoma v začetku julija 2018 v Ljubljani, Zveza koroških partizanov pa je najavila tudi slovesnost ob svoji 70-letnici obstoja, ki bo novembra letos.
Delegacijo Zvezo Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije so zastopali predsednik Tit Turnšek, podpredsednika Matjaž Kmecl in Marijan Križman, generalni sekretar Aljaž Verhovnik, člana predsedstva Branka Kastelic in Janez Alič ter Janez Kavčič, član komisije za mednarodne odnose. Delegacijo Zveze koroških partizanov so sestavljali predsednik Milan Wutte, podpredsednik Danilo Prušnik in tajnik Andrej Mohar. S strani Zveze vojnih invalidov Trst pa so bili prisotni predsednik Milan Pahor, Rudi Pavšič (predsednik SKGZ) in tajnica Pierina Furlan.