SKRB ZA KULTURO SPOMINJANJA

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifasističnega odpora ter Slovenska prosvetna zveza delita skrb širokih krogov avstrijskega civilnega prebivalstva glede izvolitve Anneliese Kitzmüller (FPÖ) za tretjo predsednico avstrijskega parlamenta. V skupni izjavi poudarjata tajnik Zveze partizanov Andrej Mohar in poslovodja Slovenske prosvetne zveze Janko Malle, da ne prišteva le Dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora Kitzmüllerjeve med najbolj desne politike.

Predstavnika slovenskih organizacij spominjata tudi na dejstvo, da je Anneliese Kitzmüller tudi tista eksponentka FPÖ, ki je pred tremi leti ščuvala v javnosti proti predsedniku društva Erinnern Gailtal in profesorju Bernhardu Gitschtalerja. Njen „razlog“: Gitschtaler, ki je lani prejel med drugim tudi znanstveno nagrado Leopolda Kunschaka, je namreč zagovarjal in podpiral ekskurzijo dijakov v muzej odpora pri Peršmanu nad Železno Kaplo. Za Kitzmüllerjevo pa je zato Gitschtaler postal »levi fašist«, ki da je šolsko prireditev zlorabil za propagando proti FPÖ. Mohar in Malle spominjata tudi na dejstvo, da je Kitzmüllerjeva že tedaj hotela črtati vsakršno podporo društvu Erinnern Gailtal ter prepovedati šolske akskurzije v Peršmanov muzej. Oba se sklepno sprašujeta, kam naj bi politiki Kitzmüllerjeva kova še privedli, če pa je tretja predsednica parlamentza že svojčas ščuvala proti vsem zagovornikom kulture spominjanja in jih je skušala onemogočiti v javnosti. »Nova zvezna vlada pa k temu molči...«