MNOŽIČNO SLOVO OD PETRA KUCHARJA

slika:wafraVelika množica ljudi je pospremila dolgoletnega predsednika in nazadnje častnega predsednika Zveze koroških partizanov na poti k zadnjemu počitku. »Življenjska pot Petra Kucharja ni bila enostavna in je vsebovala vse usodne elemente koroško-slovenskega bivanja.«, je med drugim poudaril predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Sturm, ki je spregovoril za vsa v zvezo včlanjena društva.

Dodatno je Sturm med drugim poudaril, da je to bila pač "usoda navadnih ljudi, ki so bili brez mladosti mladi, ki so brez šolanja opravili življenjsko univerzo, razvili čut za pravičnost in ostali zakoreninjeni v svojem domačem kraju, v svoji domovini in svoji narodni pripadnosti. Za ta domači kraj, za to svojo domovino in za svojo narodno skupnost so bili pripravljeni se boriti, ko je postalo jasno, da ni druge alternative."

slika:wafra"Po vojni se je boril za zgodovinske vrednote"

Podobno je v svojem nekrologu poudaril tudi škofov vikar, župnik Jože Marketz. Dejal, da je Peter Kuchar bil že kot mlad človek soočen s smrtjo: "Bil je težko ranjen, ker se je uprl nemškemu okupatorju, ki je zasedel Avstrijo in Jugoslacijo. Spoznal je, da smo bili Slovenci med vojno kot narod ogroženi. Zato se je po vojni boril za zgodovinske vrednote slovenske narodne skupnosti. Zavzemal se je za pravično vrednotenje partizanskega boja, in se je zelo veselil, da je do tega tudi prišlo."

slika:wafra"Bitka, kakor življenje dolga"

Za domača društva je spregovoril Miha Traunik, sam šolnik in ena izmed gonilnih kulturnih osebnosti. V svojem pogledu na življenje Petra Kucharja je njegovo življenje primerjal z naslovom knjige s pričevanji o osvobodilnem boju slovenskega naroda z naslovom "Bitka, kakor življenje dolga", ter izsledil: "Petrova bitka je bila tudi kakor življenje dolga. Končal je bitko in trud za vsakdanji kruh v otroških letih; končal je bitko za golo preživetje v partizanskih vrstah; končan je ves njegov povojni trud za priznanje tega boja; končal je Peter borbo za pravice in obstanek naroda; konec je njegovega truda za ohranitev domače kulturne dediščine; konec njegovih prizadevanj za napredek družbe in splošno dobrobit; in v zadnjih dneh je Peter končal še bitko, ki se bije v človeku samem."

slika:wafraSvobodoljubni in domoljubni...

Podpredsednik ZZB Nov Slovenije Martjaž Kmecl pa je tovarišu in prijatelju na pot izrekel prisrčne in zahvalne besede. Med drugim je izpostavil, da je bil Peter Kuchar eden izmed tistih svobodoljubnih in domoljubnih Slovencev, ki so si leta 1941 upali, "kar si je takrat le malokdo v Evropi: uprli so se ponorelemu in divjaškemu nacifašizmu - tu na Koroškem, kjer je bila med drugim ustanovljena prva zveza nacističnih učiteljev na ozemlju kasnejšega rajha, še posebej - tu je bilo, saj vsi vemo, že govoriti slovensko smrtno nevarno in zato junaško dejanje.

Toda tu so rasli tudi častni žene in možje, pošteni in zvesti, kakršen si bil ti, dragi tovariš Peter. Tu, v teh grapah, je med Hitlerjevo vojno tekla bitka za demokratično Avstrijo, ne samo za osnovne pravice Slovencev; z neizmernim idealizmom ste se bojevali za oboje - tisoč koroških partizanov - skupaj z drugimi Slovenci. Na stotine grobov od Svinške planine do sem priča, kako krvav je bil ta boj, koliko zanosnega tveganja ste vložili vanj. Vedeli ste iz bridkih izkušenj, kako malo veljajo besede političnih ljudi, tudi najvišjih, kadar govorijo o vas in vaših pravicah."

Zahvala tudi s strani občine

Naposled pa je še podžupan občine Železna Kapla-Bela Gabriel Hribar poudaril velik pomen Petra Kucharja tudi za gospodarski in kulturni razvoj občine. Še posebej pa je poudaril, da je Kuchar s svojo skrbjo, ki jo je vložil v Peršmanov muzej in spominsko obeležje mnogo prispeval tudi k afirmaciji občine v svetu, ki ceni borbo za svobodo in ponovno osamosvojitev Avstrije.

Povezava: Celoten govor Mihe Traunika (v formatu pdf)

Povezava: Celoten govor Marjana Sturma (v formatu pdf)

Povezava: Celoten govor Matjaža Kmecla (v formatu pdf)