PROSLAVA EVROPSKIH RAZSEŽNOSTI

Nad tisoč ljudi iz Koroške odnosno Avstrije, Slovenije, Italije, Hrvaške in BiH se je v soboto, 10. novembra 2018, udeležilo slavnostne akademije ob 70-letnici Zveze koroških partizanov. Hala 2 celovškega sejmišča je bila do zadnjega kotička zasedena. To je bila antifašistična proslava evropskih razsežnosti in manifestativno potrdilo, da je zamisel zavzemanja se za humanost in proti nasilju, proti kolaboraciji in slehernemu spodjedanju demokratičnih in antifašističnih temeljev sodobne Evrope, proti rasizmu in antisemitizmu še kako živa in zasidrana med ljudmi. Soglasno je bila sprejeta tudi Celovška izjava.

Celovška izjava
Prireditveni niz se je pričel dopoldne z delovnim srečanjem borčevskih organizacij, spominskih pobud in združenj žrtev nacionalnega socializma iz Koroške oziroma Avstrije, Slovenije, Italije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov, Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije, Franjo Habulin, predsednik Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške, Fillipo Giuffrida, član predsedstva vseitalijanskega Združenja antifašistov ANPI, Peter Gstettner, dolgoletni predsednik Komiteja Mauthausen Kärnten Koroška, Mirko Messner, Barbara Steiner in predstavniki društva TIGR so ugotovili porast in krepitev neonacističnih in revizionističnih pojavov ter potvarjanja zgodovinske resnice, pozvali so k evropskemu povezovanju antifašistov in k čuječnosti. Potrebni da so delo z mladino in odločno zavračanje revizionizma, to je potvarjanje zgodovine partizanskega upora, ter solidarnost vseh demokratičnih sil in močna nadstrankarska organizatorična platforma proti vsem pojavom in oblikam desnega ekstremizma. Naslednja preizkušnja bojo evropske volitve leta 2019 z verjetnim naraščanjem števila mandatov za desnopopulistične stranke.
Na osnovi teh izhodišč je plenum delovnega srečanja sprejel Celovško izjavo.V njej podpisniki, predstavniki skupno 25 organizacij in združenj,  uvodoma ugotavljajo svojo zaskrbljenost nad širjenjem desnega ekstremizma, nacionalizma, antisemitizma in rasizma v Evropi. Ponekod, na primer v Avstriji in Italiji, so te politične struje že del vlade in na evropski ravni, kjer grozi močan prirastek mandatov, že spreminjajo politično klimo. Tako ogrožajo doslej nesporen in splošno evropski antifašistični konsenz. Izjava svari pred neoliberalno preusmeritvijo kontinenta in s tem pred nevarnostjo socialne negotovosti, populizma, rasizma in protimigrantskega vzdušja, kar populistom odpira nova politična polja in nove možnosti. Udeleženci v izjavi poudarjajo, da se kot govornice in govorniki organizacij civilne družbe in kot predstavnice in predstavniki antifašističnih združenj Koroške oz. Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Furlanije-Julijske krajine oz. Italije hočejo na izročilu antifašistične dediščine Evrope graditi mostove solidarnosti in humanosti.

Preberi: Celovška izjava v formatu .pdf

Slavnostna akademija
Združeni moški zbori Slovenske prosvetne zveze, vodil jih je Božo Hartman, na harmoniki pa spremljal Roman Verdel (na veliki demonstraciji v sedemdesetih letih v Celovcu je tedaj na Starem trgu združene moške zbore vodil Foltej Hartman, Roman Verdel pa jih je kot mladenič spremljal na harmoniki) so z zimzeleno partizansko pesmijo pričeli popoldansko slavnostno akademijo. Moderatorka Danica Urschitz-Thaler pa je dejala, da je to proslava organizacije, ki je združila vse, ki so se borili za zlom nacizna, za socialno pravičnost in za preživetje slovenskega jezika in kuture. Zveza koroških partizanov je nastala iz Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF), ki kot del zavezniških sil ni le bistveno pripomogla k zlomu nacističnega režima, temveč je odločilno prispevala tudi k osvoboditvi Avstrije izpod nacizma. V okrilju OF so se za svobodno in demokratično Avstrijo borili tudi trije avstrijski bataljoni.
Preden je spregovoril predsednik ZKP Milan Wutte, so na videoplatnu predvajali posnetke govorov prvih treh predsednikov ZKP, Karla Prušnika-Gašperja, Janez Wutteja-Luca in Petra Kucharja. Milan Wutte je uvodoma dejal, da se Zveza koroških partizanov ne bo odrekla svoji zgodovini, ki je tudi zgodovina zmage nad nacizmom. Povod za iskro upora, ki se je leta 1941, po vdoru Nemčije v Jugoslavijo, vnela v Sloveniji, je bil masovni pregon koroških Slovencev leta 1942. Koroški Slovenci so se skupaj z zavezniškimi silami in jugoslovanskimi partizani kot edina organizirana sila na tleh takratnega nemškega rajha (in tudi avstrijskih tleh) borili proti nacistični Nemčiji. Sad partizanskega upora sta Avstrijska držvna pogodba in člen 7, ki še ni izpolnjen. Kljub poraznim posledicam povojne nemškonacionalne politike je dialog znotraj koroških Slovencev in navzven neobhoden. Biti mora odkrit in enakopraven, temeljiti mora na antifašistični tradiciji s skupno voljo za dokončno izpolnitev vseh pravic iz člena 7 brez potvarjanja zgodovine in opravičevanja storilcev in odločen proti vsem pojvom neonacizma in fašizma. Wutte se je zahvalil vsem, ki so delovali v prid koroških Slovencev. Brez njih partizanski upor ne bi bil uspel, brez njih pa bi v zadnjih letih bili zapravili še zadnji narodnostni ugled v avstrijski družbi.
Zvezi koroških partizanov sta za jubilej čestitala Tit Turnšek, predsednik Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, ki prav tako letos slavi svojo sedemdeseteletnico ter Oleg Kalinin, tajnik predsednika Zveze veteranov Ruske federacije. On je Milanu Wutteju podelil tudi odlikovanje federacije. Z aklamacijo je občinstvo potrdilo Celovško izjavo, ki jo je podpisalo 25 društev in zvez, zavezanih antifašizmu, demokraciji in spoštljivem spominjanju na žrtve nacifašizma.
Dodajmo še, da so pester kulturni spored slavnostne akademije oblikovali poleg združenih moških zborov SPZ še mešana recitatorska skupina mladih Teatra 3 in Šchok SPD Trta v Žitari vasi, Primož P. RAM Siter, Darko NIkolovski, Marjetka Popovski in sloveči Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.

Preberi: Slavnostni govor Milana Wutteja v formatu .pdf

Glej tudi: Poročilo Slovenskega sporeda ORF

Linktipp: Klagenfurter Erklärung