70-LETNICA ZZB NOB SLOVENIJA

Enako kot Zveza koroških partizanov letos tudi Zveza borcev za vrednote NOB Slovenije praznuje 70 let obstoja. Osrednja spominska slovesnost je bila v nedeljo, 1. Julija 2018, na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zbralo se je več tisoč ljudi. Zvezo koroških partizanov (ZKP) je zastopal tajnik Andrej Mohar, spregovorila pa je Helena Gregorn, ki je prebrala odlomke iz svojega maturitetnega dela o pregonu Kavhove družine.

 

Zbrane na proslavi je nagovoril najprej ljubljanski župan Zoran Janković, ki je med drugim dejal, da Ljubljana - mesto heroj ponosno slavi 70. obletnico Zveze borcev Slovenije in spoštuje vrednote, ki so jih priborili partizani. »V Ljubljani bomo še dolgo nosilo rdečo zvezdo in peli Hej brigade, kajti za nas 9. maj 1945 pomeni osvoboditev, ko so prišli partizani v Ljubljano.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek. Spomnil je na ustanovitev Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (sedaj ZB za vrednote NOB), ustanovljena je bila 4. julija 1948. Pred tem je bila 1. oktobra 1947 na pobudo maršala Tita v Beogradu ustanovljena Zveza borcev narodno osvobodilne vojne Jugoslavije. Povezala je borke in borce ter aktiviste OF v družbenopolitično organizacijo za obnovo porušene domovine in predvsem za obrambo in zaščito Slovenije. Turnšek je obudil spomin na čas v letih 1941 do 1945, ko se je Slovenija uprla fašizmu in nacizmu. "Upor je bil spontan, OF je združila vse svobodoljubne ljudi Slovenije. Bila je humana in je gledala v prihodnost. Partizansko zdravstvo, šolstvo, kultura, kaj vse je živelo skrito pred okupatorji in njihovimi domačimi sodelavci. Nič ni bilo nemogoče. V hudih razmerah so reševali ranjence in tudi zavezniške letalce, ki še danes izražajo svojo hvaležnost. OF je postavila v temeljnih točkah zelo jasen program bodoče slovenske države", je povedal.
Slavnostni govornik ni mogel niti mimo leta 1948, ko je bila domovina znova resno ogrožana in so se jugoslovanski komunisti uprli diktatu Informbiroja, se uprli totalitarizmu. Svoj govor je Tit Turnšek zaključil z besedami: "Prihaja čas, ko bodo morali evropski narodi povedati, kakšno EU potrebujejo in tudi hočejo imeti. Takšne kot je ta prav gotovo ne. Evropa in v njej Slovenija se sooča s pojavi, ki vodijo v postopno ukinjanje demokracije in v vedno večjo revščino. Tehnološkim revolucijam, so vedno, neizogibne sledile družbene spremembe. Zato se bojujmo za več demokracije, za več družbene pravičnosti, za delavsko participacijo pri soupravljanju in kontroli podjetij, za vse oblike zadružništva. Za več veljave vrednotam, ki so Slovenijo vodile po poti svobode v boljše življenje."

Preberi več na spletni strani ZZB
Poglej video-posnetek celotne prireditve