ALPSKO-JADRANSKI PROTEST V PLIBERKU

V soboto,12. maja 2018, bo Pliberk doživel eno samo in hkrati po desetletjih prvo protestno prireditev proti ustaškemu in nacističnemu shodu na Libuškem polju. Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, je kot predstavnik Iniciative v imenu skupno 23 organizacij, ki so združene v Iniciativi, prijavil manifestacijo, ki se bo pričela v soboto ob 11.uri na občinski cesti med Posojilnico-Bank in kavarno Pazzo, okrajnemu glavarstvu Velikovec in s pristojnimi uradi in oblastmi uredil vse formalnosti.
"Protiustaška prireditev bo dejansko postala skupen protest vseh antifašističnih in odporniških organizacij sosednjih držav v skupni regiji Alpe-Jadran", se veseli v imenu Iniciative Andrej Mohar. Opozarja na dejstvo, da bodo v Pliberku spregovorili poleg vodje Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora dr. Gerharda Baumgartnerjha tudi vidni predstavniki partizanskih in odporniških organizacij iz alpsko-jadranskega prostora. Posebej poudarja Iniciativa dejstvo, da bo med govorniki poleg predstavnikov italijanske borčevske organizacije ANPI za Furlanijo-Julijsko krajino, Zveze združenj borcev Slovenije, avstrijskih organizacij ter slovenske parlamentarke Violete Tomić  tudi predsednik Zveze borcev Hrvaške Franjo Habulin.
Tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar pa se veseli tudi dejstva, da se bo manifestacije udeležil tudi Roberto Morea, član predsedstva transform!europe, evropskega omrežja raziskaovalnih in izobraževalnih ustanov. Tik pred dnevom, ko bo Avstrija prevzela predsedstvo Evropski uniji, je to signal za evropsko dimenzijo prizadevanj Iniciative. "Antifašizem sodi med osnovne temelje EU, s tem pa tudi zahteva po prepovedi vsakoletnega, režim NS poveličujočega ustaškega in nacističnega srečanja v Pliberku!"