"SKRAJNI ČAS ZA PREPOVED"

slika:slovenci.orf.at"Zveza koroških partizanov pozdravlja pobudo avstrijskih evropskih parlamentarcev Weidenholzer, Karas in Mlinar, ki so v ponedeljek, 23. aprila 2018 na Dunaju protestirali proti vsakoletnemu pliberškemu srečanju hrvaških ustašev“, poudarja predsednik zveze Milan Wutte. Wutte spominja med drugim na dejstvo, da je postalo srečanje v Libučah pri Pliberku de facto eno izmed največjih fašističnih shodov v Evropi, pri čemer meje razpoznavnosti med ustaši in drugimi fašističnimi in desnoekstremnimi formacijami niti niso več vidne, saj vse postaja "ena neokusna rjava godlja".

V tem smislu podpira Wutte tudi mnenje EU-poslancev Weidenholzer, Karas in Mlinar na včerajšnji tiskovni konferenci, da je, kot formulira Wutte, "čas več kot zrel za to, da zaustavimo in prepovemo vse fašistične in desnoekstremne provokacije v okviru ustaškega shoda." Wutte ob tem jemlje z zadovoljstvom tudi na znanje, da se je zdaj tudi katoliška cerkev na Koroškem izrekla za prepoved razkazovanja ustaških simbolov in govorov, ki služijo le ščuvanju, predvsem pa tudi dejstvo, da krška škofija želi upoštevanje teh vodil terjati tudi od hrvaške cerkve. In Wutte pojasnjuje: "Napake krške škofije za časa nacionalsocializma, ko so slovenske duhovnike nasilno premeščali v zgornjekoroške kraje ali pa jih kar pahnili v koncentracijska taborišča, kjer so jih tudi ubili, so očitno - pozno, a le - zbudile senzibilnost za ta vprašanja tudi znotraj cerkve!"
Zadovoljen s protestom evropskih parlamentarcev ter najnovejšimi izjavami koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja, da je treba ustaške simbole in poveličevanje po prepovednem zakonu prepovedati, je tudi Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov. Dodaja pa, da gre pri vseh ugotovitvah, da je ustaški shod v Pliberku "sramota za Koroško ozrioma Avstrijo", tudi za naslednji in odločilni korak: "Vsi, ki se zavedajo nevarnosti fašistične, revanšistične in desnoekstremne zaostritve, morajo tudi v Avstriji zahtevati, da je treba srečanja kot ta na Libuškem polju pri Pliberku prepovedati." Tu tudi ni sprejemljivo golo opozorilo, da je menda izzvan pač vsakokratni notranji minister: "V letih dosedanjih srečanj ustašev v Pliberku smo ja doživeli dejansko že notranje ministre vseh političnih kolerjev."
Wutte in Mohar pa sklepno tudi poudarjata, da bo 12. maja 2018 ob 11. uri na pliberškem glavnem trgu prišlo do protestne prireditve Iniciative proti ustaškemu srečanju, med glavnimi aktivisti katere je tudi Zveza koroških partizanov. "Tu bodo imeli omenjeni avstrijski politiki - pa tudi drugi - upava čas, da bodo skupno s predstavniki civilne družbe iz alpsko-jadranskega prostora, ki podpirajo protestno prireditev, na licu mesta podkrepili politično zahtevo, da je treba ustaško srečanje pri Pliberku prepovedati in končno udejaniti avstrijski prepovedni zakon", ugotavljata sklepno Wutte in Mohar.

PS: Wutte in Mohar opozarjata tudi na spletno peticijo notranjemu ministru Kicklu po prepovedi ustaškega in nacističnega srečanja. K peticiji